Slavkovský les, Zeyerova 244/4, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně | +420 354 602 862 |

Novinky

27 Bře

Ženy v lázních

Čím více se ve společnosti skloňuje tématika zdraví, tím více se začíná hovořit o přírodním způsobu péče o lidské zdraví, která se začíná stávat novodobým trendem.

Jakou úlohu pak lázně mohou sehrát pro dnešní ženu? Žena do lázní patří. Vždyť kolik jen existuje lázeňských mýtů a legend, v nichž se hovoří o lesních vílách, najádách, strážkyních pramenů, které prý dodnes působí a ochraňují přírodní zdroje. Významní návštěvníci zlaté éry lázeňství vnímali tuto zvláštní atmosféru a jakési “cosi ve vzduchu”, když uváděli ve svých spisech, jak je bohatá flóra potěšila na duši a léčivé najády uzdravily. Cedulky s těmito informacemi se nachází podél významných lázeňských lesních tras a můžete si je přečíst i Vy. Lázeňské prostředí vede ženu zpět do přírody, kde se učí naslouchat sama sobě, přírodní zdroje ji připomínají to kým ve skutečnosti je. Žena by měla zůstat ženou, byť je společensky stavěna také do rolí, ve kterých převládá element mužské energie. Není na tom vůbec nic špatného, pokud zůstaneme ukotveny ve své ženské podstatě a z této podstaty se jednotlivých úkolů chápeme. Proto je důležité v sobě upevňovat kult ženství, který nám může poskytnout právě pobyt v lázních.

 

Představte si samu sebe, jak kráčíte srdcem přírody, minerálkou prosycenými lesy, plnými nádherných a ojedinělých stromů. Tyto stromy vzrostlé z podloží bohatého na slatinu a spodní minerální vody produkují léčivé silice, které vdechujete celým svým tělem. Při procházkách tělo vyživujete blahodárným kyslíkem. Dostatečný přísun kyslíku chybí zvláště všem těm z nás, kteří denně pracujeme uzavřeni v administrativních budovách. Kolik z nás pociťuje následky takového života, které se projevují sníženou schopností koncentrace, zapomnětlivostí, výpadky paměti a sníženou mozkovou aktivitou. V lázeňském vzduchu se mísí také ionty minerálních pramenů. Tyto se v podobě lidskému oku neviditelnému ozónu, dostávají nad zemský povrch skrze zemské podloží. Všechny tyto ryze přírodní procesy, jež utváří sama příroda, poskytují tu nejlepší lázeňskou terapii. V kombinaci s lázeňskými procedurami a místní kulturou, vzniká koncepce zdravotní péče, která má schopnost holisticky působit na zdraví člověka. Tato péče je bez vedlejších účinků a kormě těla dostává svůj přísun péče také Vaše lidská mysl a duše, která je nedílnou součástí našeho fyzického těla. Lidská mysl a psychosomatická podstata stojí za mnoha onemocněními a mělo by se na ni brát ohled v případě jakékoliv zdravotní péče.

Větší zapojení přírody a orientace na lidskou mysl, tedy naši nervovou soustavu, to je nový posun v péči, kterou se ujímají právě lázně.

Nervová soustava je v současnosti nejzatíženějším prvkem celé tělesné soustavy. Za tímto problémem stojí akcelerace životního tempa a konzumní způsob života.

Velkou úlohou lázní v pozici zdravotního kouče je člověka zastavit a nasměrovat jeho pozornost dovnitř. K tomu, aby toho byl člověk vůbec schopen, je třeba ho přivést do oázy klidu, kde se zdánlivě vše zastavuje. Pomocí přírodních zdrojů opečovat a otevřít fyzické tělo, skrze stravu nastavit správné fungování vnitřních orgánů, klimatoterapií a prostředím lahodícím duši vycentrovat jeho pozornost do svého středu. Tím se dostáváme do podstaty lidské bytosti a ovlivňujeme i psychiku. Všechny tyto vstupy se vzájemně podporují a působí holisticky. Každý člověk dostává tu svoji individualizovanou terapii šitou na míru.

Dostává svůj vlastní lék vyrobený na míru bez vedlejších účinků.

Skrze zastavení dojde k napojení člověka zpět do jádra vlastního já a probuzení vlastních regeneračních sil. A to je cíl lázeňství. Lázně ve své přirozené podstatě umí člověka provést na cestě za zdravím. V takovém momentu se člověk stává svým vlastním lékařem a je schopen o sebe pečovat i po svém návratu domů.

Jak se Vám líbí taková péče? Péče, která vás nenabádá k jakékoliv závislosti, ale k tomu, abyste se stávali naopak svobodnými a opratě svého zdraví pevně drželi ve svých rukou.